Privacy-Copyright-58d10742a7c051.jpg

Polityka Prywatności i Prawa Autorskie

 

Polityka prywatności i plików cookie
Metody wykorzystywane do zarządzania witryną www.natuzzi.com są opisane na tej stronie, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy odwiedzają witrynę. Informacje te są dostarczane zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego 196/03 (zwanego dalej "Ustawą o prywatności") dla użytkowników usług naszej strony internetowej, korzystających z niej za pomocą Internetu. Te informacje nie dotyczą innych stron internetyowych, do których przejdziesz za pośrednictwem naszych linków, za które Natuzzi S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Informacje oparte są również na zaleceniu nr. 2/2001, które władze europejskie w celu ochrony danych osobowych, połączyły w grupę utworzoną zgodnie z art. 29 dyrektywy nr. 95/46/CE, przyjętą w dniu 17 maja 2001 w celu określenia minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych w Internecie: metody, czasy i charakter informacji, które administratorzy danych muszą udostępnić użytkownikom podczas odwiedzania strony internetowej.

Administrator Danych
Administratorem danych przetwarzanych danych podczas korzystania z naszej witryny jest Natuzzi S.A., z siedzibą w Via Iazzitiello, 47 - Santeramo in Colle (BA)

Przetwarzane Danych

Zewnętrznym organem przetwarzającym dane jest Protection Trade spółka z.o.o., z siedzibą w Via Giorgio Morandi - 22, Itri (LT). Aktualną listę innych organów przetwarzających dane można uzyskać, pisząc na adres [email protected]

Lokalizacja, cele i ujawnienie danych
Przetwarzanie związane z usługami tej strony odbywa się we wspomnianej siedzibie Spółki, przez pracowników i współpracowników Natuzzi S.A. Dane osobowe dostarczone przez użytkowników przesyłających wnioski o usługi są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usługi i nie są ujawniane stronom trzecim, chyba że ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest bezwzględnie konieczne do wykonania żądania. Dane, które nie zostaną ujawnione, mogą zostać przekazane stronom trzecim wyłącznie w celu zarządzania usługami związanymi z naszą stroną internetową.

Rodzaje przetwarzanych danych
Przeglądanie danych

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane przez tę stronę internetową uzyskują pewne dane osobowe podczas normalnego funkcjonowania, które są przesyłane w sposób niejawny za pośrednictwem protokołów komunikacji internetowej.

Informacje te nie są gromadzone, aby można je było powiązać ze zidentyfikowanymi osobami, ale mogą ze względu na swój charakter, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Dane te obejmują adresy IP i nazwy domen komputerów używanych do łączenia się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod cyfrowy wskazujący status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itd.) i inne parametry związane z systemem operacyjnym i komputerem użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej oraz w celu sprawdzenia poprawnego działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą zostać wykorzystane do sprawdzenia odpowiedzialności w przypadku możliwych przestępstw komputerowych, które mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej. 

Dane dostarczane opcjonalnie przez użytkownika
Opcjonalne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie prowadzi do późniejszego pozyskania adresu nadawcy, w celu odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych zawartych w e-mailu.

Szczegółowe informacje podsumowujące są cały czas zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny internetowej poświęconej konkretnym usługom.

Pliki cookies
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania procedur i poprawy komfortu korzystania z aplikacji on-line. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym komputera. Upraszczają analizę ruchu internetowego lub wskazują, kiedy odwiedzana jest konkretna witryna, a także umożliwiają aplikacjom internetowym wysyłanie informacji do poszczególnych użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii, w jaki sposób są wykorzystywane przez Natuzzi S.A. i jak nimi zarządzać, znajdują się poniżej.

Natuzzi S.A. korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

- "techniczne" pliki cookie:
Te pliki cookie są potrzebne do przeglądania i gwarantują bezpieczne i skuteczne przeglądanie strony. Pliki cookie Google Analytics są również wykorzystywane wyłącznie do zbierania informacji, w formie zbiorczej, o liczbie użytkowników i sposobie ich odwiedzania. Są to pliki cookie stron trzecich zbierane i zarządzane anonimowo w celu monitorowania i ulepszania usług witryny hosta (pliki cookie dotyczące skuteczności).
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących plików cookie wykorzystywanych przez Google, zobacz link podany poniżej: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

- pliki cookie "wtyczek społecznościowych" innych firm:
Jeśli odwiedzasz stronę internetową, otrzymujesz pliki cookie z tej konkretnej witryny ("zastrzeżone"), a także z witryn zarządzanych przez inne organizacje ("strony trzecie"). Te pliki cookie stron trzecich odnoszą się do "wtyczek społecznościowych" na Facebooku, Twitterze, Google. Są to części strony generowane bezpośrednio przez te witryny i zawarte na stronie hosta. Najczęstszym zastosowaniem wtyczek społecznościowych jest udostępnianie treści w sieciach społecznościowych.
Obecność tych wtyczek oznacza, że pliki cookie są przesyłane do i z witryn zarządzanych przez strony trzecie. Proszę odnieść się do względnych informacji na temat zarządzania informacjami gromadzonymi przez "strony trzecie".

Aby uzyskać większą przejrzystość i prostotę, poniżej można znaleźć adresy, w których wymienione są informacje i szczegóły dotyczące metod zarządzania plikami cookie znajdują się poniżej:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
Youtube: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/

- Pliki cookie "remarketingowe":
Są to trwałe pliki cookie, tj. Fragmenty informacji, które pozostają dłużej i są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika do czasu usunięcia plików cookie. "Trwałe pliki cookie" przechowują jedynie fakt, że niezidentyfikowany użytkownik przegląda witrynę i czy odwiedzający zaakceptował informacje podsumowujące. Witryna korzysta z innych trwałych plików cookie stron trzecich w celu monitorowania wizyt związanych z wykonywanymi działaniami cyfrowymi.
Używane są remarketingowe pliki cookie Google.

Użytkownik może zdecydować, czy akceptować pliki cookie przy użyciu własnych ustawień przeglądarki.

Całkowite lub częściowe wyłączenie plików cookie:
Całkowite lub częściowe wyłączenie technicznych plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników. Jednak korzystanie z treści publicznych jest możliwe nawet wtedy, gdy pliki cookie są całkowicie wyłączone.

Wyłączenie plików cookie innych firm w żaden sposób nie wpływa na przeglądanie.

Ustawienie musi być zdefiniowane specjalnie dla różnych stron internetowych i aplikacji internetowych.
Najlepsze przeglądarki umożliwiają definiowanie różnych ustawień dla "zastrzeżonych" plików cookie i "zewnętrznych" plików cookie.
Procedury wyłączania plików cookie w kilku przeglądarkach pokazano poniżej.

Firefox:
1. Otwórz przeglądarkę Firefox
2. Naciśnij "Alt" na klawiaturze
3. Na pasku narzędzi u góry przeglądarki wybierz "Narzędzia", a następnie "Opcje"
4. Wybierz opcję "Prywatność"
5. Przejdź do "Ustawienia chronologii", a następnie "Użyj ustawień niestandardowych". Usuń zaznaczenie opcji "Akceptuj pliki cookie ze stron internetowych" i zapisz

Internet Explorer:
1. Otwórz Internet Explorer
2. Kliknij "Narzędzia", a następnie "Opcje internetowe"
3. Wybierz opcję "Prywatność" i przewijaj do żądanego poziomu prywatności(w górę blokuje wszystkie pliki cookies, zaś w dół zezwala na wszystkie pliki cookies)
4. Następnie naciśnij OK

Google Chrome:
1. Otwórz Google Chrome
2. Naciśnij "Narzędzia"
3. Wybierz "Ustawienia", a następnie "Ustawienia zaawansowane"
4. Wybierz "Ustawienia treści" w sekcji "Prywatność"
5. W opcji "Cookies" można odznaczyć pliki cookie i zapisać preferencje

Safari:
1. Otwórz Safari
2. Wybierz "Preferencje" na pasku narzędzi, a następnie wybierz panel "Bezpieczeństo" w oknie dialogowym, które się pojawi
3. W sekcji "Akceptuj pliki cookie" można określić, czy i kiedy Safari zapisuje pliki cookie ze stron internetowych. Kliknij przycisk Pomoc (pytajnik), aby uzyskać więcej informacji
4. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie przechowywanych na komputerze, kliknij "Pokaż pliki cookie"

Opcjonalne udostępnianie danych
Poza tym, co jest określone dla przeglądania danych, użytkownik może podać dane osobowe, aby poprosić o usługi oferowane przez firmę. Uzyskanie żądanej usługi może być niemożliwe, jeśli dane nie zostaną podane.

Metody przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są ręcznie lub automatycznie, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Przetwarzane dane osobowe są przechowywane w sposób ograniczający ryzyko zniszczenia lub utraty danych, nawet przypadkowe, nieautoryzowany dostęp lub nielegalne przetwarzanie lub przetwarzanie niezwiązane z celem ich gromadzenia do minimum, poprzez przyjęcie odpowiednich i prewencyjnych środków bezpieczeństwa.

Prawa zainteresowanych stron
Osoby, do których odnoszą się dane, mają prawa przewidziane w art. 7 ustawy o prywatności, która jest pokazana poniżej:

1. Osoba zainteresowana jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy istnieją jej własne dane osobowe, nawet jeśli nie zostały zarejestrowane, oraz czy przekazano je w zrozumiałej formie.

2. Dana osoba jest uprawniona do :
a) pochodzenia danych osobowych;
b) cele i metody przetwarzania;
c) sposób stosowany podczas przetwarzania za pomocą narzędzi elektronicznych;
d) tożsamość administratora danych, przetwarzających dane i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2;
e) strony lub kategorie stron, którym dane mogą zostać przekazane lub podane do wiadomości przedstawicielom wyznaczonym przez państwo, kierowników oraz organów przetwarzających dane.

3. Dana osoba jest uprawniona do :
a) korekty lub, w razie potrzeby, uzupełniania danych;
b) usunięcie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie nielegalnie przetwarzanych danych, w tym danych, które nie muszą być przechowywane w związku z celami, dla których zostały zgromadzone, a następnie przetworzone;
c) poświadczenie, że operacje wymienione w lit. a) i b) zostały wyjaśnione, nawet jeśli chodzi o ich treść, każdemu, kogo dane zostały przekazane lub ujawnione, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby użycia zasobów, które są nieproporcjonalne w stosunku do prawa, które jest chronione.

4. Zinteresowana strona może częściowo lub całkowicie sprzeciwić się:
a) z uzasadnionych powodów, przetwarzania ich własnych danych osobowych, nawet z powodów, dla których zostały zebrane;
b) przetwarzanie ich danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub informacji o sprzedaży bezpośredniej lub przeprowadzania badań rynku lub nawiązywania komunikacji biznesowej.

Osoba zainteresowana może skorzystać z tych praw, wysyłając e-mail na adres [email protected]

 

 

Prawo autorskie

Cała zawartość tej strony, w tym między innymi tekst, grafika, klipy audio, wideo, obrazy i animacje, jest wyłączną własnością Natuzzi S.A. i jest chroniona międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Żadnej zawartości nie można w żaden sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Natuzzi S.A. Aby uzyskać taką zgodę i prawo do powielania, prosimy o kontakt z Natuzzi S.A. Natuzzi S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane zdjęcia.  Ikony i logo komercyjne przedstawione na tej stronie podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej odpowiednich właścicieli.

Wszystkie zdjęcia są własnością autora, a każde nieautoryzowane użycie może być ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

X

Więcej informacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

X
Choose your nearest store
Ask for info at your nearest store