Prawo autorskie

Cała zawartość tej strony, w tym, wliczając tekst, grafikę, pliki audio, wideo, zdjęcia i animacje są wyłączną własnością Natuzzi SpA i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich oraz innych prawach o ochronie własności intelektualnej. Żadne treści nie mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Natuzzi SpA. Aby otrzymać taką zgodę i prawo do kopiowania, prosimy o kontakt z Natuzzi SpA. Natuzzi SpA nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia. Ikony i znaki towarowe obecne na tej stronie są przedmiotem prawa autorskiego i innych praw o ochronie własności intelektualnej należącymi do ich właścicieli. Wszystkie zdjęcia są własnością autora i jakiekolwiek nieupoważnione użycie może być ścigane zgodnie z obowiązującym prawem.


This website uses third-party technical cookies, managed by the websites of other organisations and remarketing sites, to send you advertising in line with your preferences.
If you access any element underneath this banner, you are agreeing to use of cookies.
To disable the use of cookies, go to the “Total or partial disabling of cookies” paragraph of our privacy policy at the following link Polityka prywatności